paper
curves
bk-galerie

Обява за обществено обсъждане

От „АГРО СИП“ ООД, гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 8

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Възстановяване дейността на съществуващ свинекомплекс“ в ПИ №000099, в землището на с. Любен Каравелово, община Аксаково. Срещи ще се проведат на: 12.04.2018 г., от 11:00 часа, Кметство с. Любен Каравелово, общ. Аксаково 12.04.2018 г., 14:00 часа, В сградата на община Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ № 58Г Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа в община Аксаково и кметство Любен Каравелово, общ. Аксаково. Писмени становища могат да се предоставят в деловодствата на местата за срещите за обществено обсъждане. За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Снежана Йорданова – 0899/316969 Дата: 12,03,2018 Любен Каравелово


AGRARIA 2014

Agrosip was present between 24 and 27 April at Agraria 2014

Between 24 and April 27 it took place the 20th edition of AGRARIA, the largest agricultural fair in Transylvania. During this event Agrosip was present with two of its products: BioAgenasol, a revolutionary organic fertilizer approved for use in organic farming and EuroProt, fodder based on GMO free raw materials for farm animals.

home-btn
agrariacluj1
logo-agrosip-EN