paper
curves
bk-galerie

Cъхранение на зърно

Cилоза на компанията GSI от Америка, endspricht на съвременните технически стандарти на складово оборудване и е завършен в сътрудничество с инсталация отбор от България през декември 2013 година. Има 6 силози с капацитет 3000to зърно. Чрез комбиниране на химическо чистене система и правилното съхранение на различни продукти е гарантирано . Всяко стоки вход и изход се претегля и се вземат проби. Тези проби се подлагат на по-къща лаборатория , оборудвана с най-новата технология за измерване , за да се гарантира възможно най-високо качество.

Cмесени фуражи

Мелнично фуражи, в сътрудничество с фирма ИСАВ от България през 2013 г е завършена. Тя разполага с най- модерна шлайфане и дозиране със собствен микро - макро единица за производство на специално приспособена към клиента Premixprodukte . Но за да се дразни здравето на производителност , производителност и животните до оптимално ниво на, там е един добре обучен екип с австрийски ноу -хау. Особено в сектора на едрия рогат добитък , е важно да се вземе основния фураж под микроскоп. Чрез анализ на основната храна в нашата собствена лаборатория , клиентът индивидуално своята операционна храна рецепта е създаден.

home-btn
logo-agrosip-EN