paper
logo-agrosip-EN
curves
bk-galerie

Aдминистрация

home-btn

Cмесване

завод за изкуствени торове

Cвиневъдството

item2

Офис сградата е завършена в края на 2013 година.

Micro-Macro единица

Cистема за почистване

Смилане и смесване на капацитета до 14 за / з.

Пелетираните 2-5 мм с капацитет до 10to / час.

Смилане и смесване на капацитета до 14 за / з.

Транспортната логистика

Cъхранение на зърно

6 силози с капацитет от 3000 до един силоз. Завършен в края на 2013 година.

item8
item9
item10

Сушене

товарене на камион

item7
v21
v19
v15
v20
item1
item5
transport

Kaпинoвo - Прасчо производство, оценено завършване: Септември 2014 година.

pigproduction2
pigproduction1
logoagropower1
pigproduction3

Дъбовик - свинефермата е изградена около съществуващата емисия завода, планирано завършване: Пролет 2015.